Vårt galleri

More Of Everything - En film om svenskt skogsbruk

Nya Inlägg

Skogens magi

Det är aldrig långt till skogen i Sverige. Men i andra länder kan det vara det. På Färöarna finns det ingen skog alls, för att ta ett exempel.
I Sveri

Liv i skogen

Artrikedomen är inte särskilt stor i den svenska skogen men där finns mycket liv, mycket mer än man ser och förstår vid första ögonkastet. Javisst, tr

Skogens mångfald

Traditionellt har människan tagit ut ur skogen trä för att bygga möbler, hus, kökskärl som tallrikar, skopor, kontar, korgar m.m. och malt trä till pa

Liv omkring fäbodar

Det är intressant att titta på de förändringar som kommit i naturen och de vilda djurens varande när korna kom till skogen. Fäbodbruk har nästan allti

Fåglar och vilt

Naturvårdsverket har i Sverige ett registrerat varumärke vid namn Naturum. Det är helt enkelt informationscentrum i anslutning till olika naturreserva

Våtmarker

Det finns många slags vatten, vattendrag och markområden som är fyllda med vatten, så kallade våtmarker.
Myren är en våtmark men inte alltid särskilt

Kontakta oss