Det finns många slags vatten, vattendrag och markområden som är fyllda med vatten, så kallade våtmarker.

Myren är en våtmark men inte alltid särskilt blöt. Den kan vara öppen och gräsklädd men kan vara full av buskar eller träd. Om myren är trädklädd så kallas den för sumpskog.

Våtmarken har ofta varit en sjö som blivit en myr för att sjön vuxit igen. Den kan också bildas vid landhöjningar och då brukar den blöta marken täckas direkt av torv. Det är också utmärkande för myrar att det finns så lite syre i marken så att växter som dött inte förmultnar utan omvandlas till torv.

Växligheten är annorlunda på en torv men det finns bär på myrar som till exempel hjortron.

En mosse är en myr som inte får vatten på något annat sätt än genom regn och snö. Den är väldigt artfattig för att det finns väldigt lite näring i våtmarken och regnvattnet för inte med sig näring heller eftersom den inte gått igenom jordlager först innan den kommer till mossen.

Ett kärr är också en slags myr men här får kärret vatten från marken runtomkring vilket gör att kärret kan vara väldigt artrikt men också ganska fattigt på det.

Skogstjärnar och gölar är vattensamlingar eller väldigt små sjöar i anslutning till eller i en myr. Skillnaden mellan en tjärn och en göl är att gölen finns på myren och har bildats där medan tjärnen har funnits där före våtmarken. Man kan säga att tjärnen är det som är kvar av den igenvuxna sjön som till slut blev myr.

Träsk är också en slags våtmark. Den kan vara så stor att den är som en sjö eller flera i anslutning till varandra.

Du kanske också gillar...