Skog

Köp din egen skog

Många människor drömmer om att ha egen skog. Antingen för att ha någonstans att vara, för att bli självförsörjande på ved eller för att bygga en ny karriär som skogsbrukare. Det behöver inte vara så svårt att äga skog, i alla fall inte om det är en mindre mängd du köper. Men om du köper en större skog så blir utmaningen större.

Om du framförallt köper skog för att ha som en egen retreat ute i naturen, tänk på att allemansrätten gäller på i stort sett all privat mark. Den som vill vandra eller campa i din skog har alltså rätt att göra det.

Är skog lönsamt?

Den som köper skog bör veta att det nästan alltid är en lönsam investering på sikt. Det är inte den mest högavkastande saken du kan lägga dina pengar i, och det bästa är att ha ett flergenerationsperspektiv när du köper skog. Du kan få en ränta på dina pengar, men det är när skogen är helt betald som den blir som mest lönsam. Det beror givetvis på att det är en helt förnyelsebar resurs. Du hugger ner träden och säljer dem. Sedan växer det upp nya träd mer eller mindre av sig självt. Som med alla investeringar i fast egendom kan det vara smart att ta hjälp med ekonomisk förvaltning som skogsägare. Särskilt om du är helt ny på området. Det är många saker att tänka på och det krävs trots allt en del arbete både finansiellt och fysiskt för att få skogen att generera ett stadigt intäktsflöde.

Är det svårt med skog?

Det är inte alltid helt lätt att köpa skog till en början. Många skogsägare vill vara säkra på att den de säljer till är seriös och vet vad han eller hon pysslar med. Det allra enklaste sättet att få köpa skog är att redan äga en skogsfastighet och sedan köpa grannens för att utöka. Det kan alltså vara klokt att börja i liten skala och sedan expandera. Gör också en noggrann kalkyl på lönsamheten i skogen. Det brukar rekommenderas att ha skog belånad till max 50 % för att kunna få långsiktig lönsamhet i den. Tänk också på att skogen ger oregelbundna intäkter, medan lån och fasta kostnader måste betalas kontinuerligt.

Mycket av skötseln och avverkningen kan du hyra in. Det är vanligt att de stora skogs- och massabolagen helt enkelt köper in sig på privat mark: betalar för att få avverka. Det finns också många regler och lagar som styr hur och när du får avverka. Det senare är en av de svårare sakerna med att vara skogsägare och det kan rekommenderas skarpt att du sätter dig in ordentligt i regelverket innan du slår till på att köpa en större skogsfastighet.

Du kanske också gillar...