Skog

Skogens mångfald

Traditionellt har människan tagit ut ur skogen trä för att bygga möbler, hus, kökskärl som tallrikar, skopor, kontar, korgar m.m. och malt trä till pappersmassa och tillverkat papper och annat. Idag har skogens nytta blivit ännu större.

Skogen är en kolsänka vilket gör att allt man tar ur skogen är klimatsmart. Förnyelsebar energi får man av skogen. Man odlar snabbväxande skog som är tät men som samerna inte tycker om just för att den är så tät. Just den snabbväxande slogen används som bränsle, som bioenergi. Nackdelen med den är att den är så tät att solen inte når marken och därför växer inget annat just där. Det är därför samerna har protesterat mot att man ska odla sådan skog.

Men av vanlig flis kan man också göra förnyelsebar energi och idag håller man också på med att ta fram drivmedel för bilar av skogsmassa. Det finns andra som tar fram andra produkter som tyger som är förnyelsebara. Ersättning för plastprodukter hittar man också på av det som skogen kan ge. Det verkar som att skogen kan ge oss människor långt mer än vad vår fantasi har kunnat komma på förut.

Även engångsprodukter som tidigare gjorts av plast kan ersättas av de produkter skogen ger. Man håller just som bäst på att utveckla fler material som träden kan vara grund för. Träd är fiberrika och kan användas till oändligt många olika saker, har många olika produktutvecklare kommit underfund med.

Skogen går att förnya hela tiden. För varje träd som huggs ner planterar man nya träd. Det svenska virkesförrådet är mycket stort så det är inte någon risk att skogen skulle försvinna. Det finns inte så mycket gammelskog kvar men den som finns är det många som försöker bevara för kommande generationer.

Du kanske också gillar...